Eesti English
Polski
Estonia w Unii Europejskiej »

Unia Europejska

15.04.2005

1 Maja 2004r. Estonia została członkiem Unii Europejskiej Oznacza to, że wraz z innymi państwami członkowskimi ma okazję sprostać wyzwaniu wspólnego rozwoju Unii Europejskiej.

Bycie państwem członkowskim oznacza również integrację naszych narodowych interesów ze wspólnymi interesami UE. W celu efektywnego uczestniczenia w rozwoju UE, musimy rozważać zarówno oczekiwania naszych obywateli, jak i globalne wyzwania dotykające UE. Wiele problemów, z którymi boryka się nasze państwo, może zostać rozwiązanych w bardziej efektywny sposób w kooperacji z innymi państwami członkowskimi. Musimy uświadomić sobie, że sukces w realizacji naszych planów w większej części zależy od naszych zdolności do kooperacji i do znalezienia podobnie myślących partnerów. Estonia może efektywnie spełnić oczekiwania swoich obywateli tylko poprzez zajęcie zgodnego stanowiska we wszystkich dziedzinach związanych z podejmowaniem decyzji na szczeblu UE i poprzez aktywne oraz sprawne prezentowanie ich na forum instytucji europejskich i innych państw członkowskich.

Szerzej opisaną wizję Estonii jako państwa członkowskiego można znaleźć w dokumencie "Estonian Government’s European Union policy for 2004-2006".


CO ESTONIA WNOSI DO UNII EUROPEJSKIEJ?

Estonia widzi UE jako ważnego aktora na międzynarodowej scenie, rywalizującego ekonomicznie i mającego mocne wpływy polityczne. Zgodnie z punktem widzenia Estonii zwiększający się wzrost ekonomiczny i konkurencyjność Unii Europejskiej, powinien być oparty na większej przejrzystości ekonomii, polepszeniu działania wewnętrznego rynku unijnego i ograniczaniu przesadnych rozporządzeń.

Dla efektywnego funkcjonowania wewnętrznego europejskiego rynku jest istotne, że cztery europejskie podstawowe wolności (wolnego przemieszczania ludzi, dóbr, usług i kapitału) mogą działać bez żądnych ograniczeń. Pod tym względem, bardzo ważna jest wzmacniająca rola Komisji Europejskiej jako czasowego nadzorcy europejskiego prawodawstwa w krajach członkowskich.

Estonia wspiera inicjatywy skierowane na rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacyjności, jak i projekty zorientowane na promocję dokształcania się i zapewnianie szkoleń rozwijających wiedzę zawodową. Według Estończyków kluczem do prawdziwego postępu, szerokiej konkurencyjności oraz wysokiej wydajności, jest rozwój technologii informatyczno – telekomunikacyjnych. Szczególny nacisk powinno się położyć na efektywne wdrożenie planu e -Europy z uwzględnieniem e-rządu, e-prawa, e-demokracji (e – government, e – low, e – democracy).

Estonia rozumie, że realizacja ambitnych postanowień ekonomicznych Strategii Lizbońskiej nie może powodować degradacji środowiska naturalnego. Nowoczesne założenia ekonomii powinny uwzględniać aspekty środowiska; powinno się rozwijać i szeroko stosować technologie przyjazne dla otoczenia naturalnego.


STRATEGIA LISBOŃSKA

W czasie, gdy Estonia stała się członkiem UE, sama Unia przygotowywała się do średnioterminowego przeglądu Strategii Lisbońskiej. W 2005 roku Strategia Lisbońska osiągnie swój półmetek i zostanie ukończona poprzez raporty analizujące konkurencyjność. Cztery lata po wejściu w życie Strategii Lisbońskiej należy zauważyć tendencję, że UE nie osiągnie zamierzonych celów. Państwa członkowskie, jak i Komisja są zgodne, że należy kontynuować reformy zawarte w Strategii Lisbońskiej, a nie szukać innych rozwiązań. Estonia kładzie nacisk na główną rolę państw członkowskich w implementacji tej strategii i wyraża nadzieje, że rozszerzenie UE będzie pozytywnym impulsem dla rozwoju Strategii Lisbońskiej

Strategia Lisbońska odgrywała ważną rolę w tworzeniu estońskiej polityki ekonomicznej, socjalnej i środowiskowej, będąc tematem przewodnim "government’s European policy action plan".


THE NORTHERN DIMENSION

W ramach "The Northern Dimension", istotne znaczenie dla Estonii ma poprawa warunków środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego i sąsiadujących terenów.

Po wejściu Estonii, Łotwy, Litwy oraz Polski w struktury Unii Europejskiej, współpraca w ramach „The Northern Dimension” będzie się głównie koncentrować na północno – zachodniej Rosji. Głównym interesem Estonii w tym zakresie, jest większe zaawansowanie kooperacji granicznej, wzmocnienie kontroli granic i rozwiązywanie problemów związanych z przestępczością zorganizowaną.

Estonia jest również zainteresowana w połączeniu jej sieci energetycznej z pozostałymi państwami Skandynawii oraz połączeniem „Via Baltica” z europejskim korytarzem trasportowym.


KOMISJA EUROPEJSKA

1 maja 2014r. rozpoczął pracę w Komisji Europejskiej Andrus Ansip – wybrany przez Estończyków Komisarz Europejski.


PARLAMENT EUROPEJSKI

Estonia ma 6 reprezentantów w Parlamencie Europejskim

Więcej informacji dostępnych jest pod adresami:

Estonia and the European Union
Office of European Integration
EU Information Secretariat
Delegation of the European Commission in Estonia

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee