Eesti English
Polski
Informacja konsularna » Wizy »

Wizy

26.04.2005

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA): Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Lichtenstein, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenia, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Włoch oraz Wielkiej Brytanii, nie potrzebują wizy wjeżdżając na terytorium Estonii.
Wymagane jest natomiast posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub paszportu.

Podstawą pozostania na terenie Estonii są Regulacje Rady Unii Europejskiej, której podstawy prawne dostępne są pod adresem: http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/ava.asp?m=022


1. Posiadacze paszportów poniższych krajów, nie potrzebują wizy wjazdowej do Estonii, na dłużej niż trzy miesiące, raz na pół roku:

Państwa
A Andora, Australia, Argentyna
B Boliwia, Brazylia, Brunea, Bułgaria
C Chorwacja, Czile
E El Salvador
G Gwatemala
H Holy See, Honduras, Hong Kong (specjalny region administracyjny)
I Izrael
J Japonia
K Kanada, Korea Południowa, Kostaryka
M Makao (specjalny region administracyjny), Malezja, Meksyk, Monako
N Nikaragua, Nowa Zelandia
P Panama, Paragwaj
R Rumunia
S San Marino, Singapur
U United States of America, Uruguay
V Wenezuela

* Sekcja ta jest oparta na regulacji Rady Europejskiej nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 spisującej kraje trzecie, których obywatele muszą posiadać wizę podczas przekraczania zewnętrznych granic i te, których obywatele są zwolnieni z tego obowiązku.

2. Posiadacze paszportów Południowej Afryki mogą wjechać na terytorium Estonii, jeśli uprzednio otrzymają wizę do Litwy i na Łotwę.

3. Uczestnicy zorganizowanych wycieczek otrzymują zezwolenie wjazdu na teren Estonii na 12 godzin, na podstawie listy potwierdzającej członków wycieczki dostarczonej wcześniej przez kapitana statku (okrętu) do Dyrekcji Estońskiej Straży Granicznej. Zorganizowana wycieczka jest podróżą tylko wtedy, gdy statek posiada licencję na przewożenie pasażerów tj.: nie kursuje w regularnym liniowym ruchu, nie transportuje dóbr oraz nie ładuje albo rozładowuje dóbr lub pasażerów liniowca. Podczas zorganizowanej wycieczki, statek powinien przed zawinięciem do estońskiego portu odwiedzić dwa inne zagraniczne porty.

4. Posiadacze paszportów dyplomatycznych Turcji oraz Ukrainy, nie potrzebują wizy.

5. Obywatele państw NIE wymienionych wyżej są zobowiązani do posiadania wizy wjazdowej do Estonii.


Więcej informacji pod adresem: http://www.vm.ee/eng/kat_132/

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee