Eesti English
Polski
Informacja konsularna » Wymagane dokumenty podczas podróży »

Wymagane dokumenty podczas podróży

26.04.2005

Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiej Agencji Środowiskowej (EEA): Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Irlandii, Lichtenstein, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenia, Szwecji, Szwajcarii, Węgier, Włoch oraz  Wielkiej Brytanii, nie potrzebują wizy wjeżdżając na terytorium Estonii.

Wymagane jest natomiast posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość lub paszportu.  

Podczas podróży wymagane są dokumenty uznane przez kraj odwiedzającego. 

Odwiedzający Estonię zobowiązany jest do: 

  • Posiadania dokumentu podróży zawierającego co najmniej dwie nie zapisane strony.

  • Okres ważności dokumentu podróży musi być dłuższy o 3 miesiące od terminu, w którym nastąpi jego wyjazd z terytorium Estonii.

  • Osoby powyżej 15 roku życia muszą posiadać własny dokument tożsamości, wraz z fotografią

  • Dzieci w wieku od 7 do 15 roku nie posiadające swojego dokumentu tożsamości, muszą być wpisane do paszportów rodziców (identyfikacja na podstawie fotografii).

  • Nie ma konieczności udokumentowania fotografią dzieci poniżej 7 roku życia, jeśli uprzednio wpisane zostały do paszportów rodziców.

Osoby, od których nie wymaga się wizy, na granicy zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Niepełnoletni podróżujący sami, mają obowiązek okazania oświadczenia notarialnego, w którym rodzice, lub opiekun prawny wyrażają zgodę na podróż dziecka

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee