Eesti English
Polski
Estonia » Przyroda »

Przyroda

15.04.2005

Wilgotno-umiarkowany klimat Estonii podobny jest do klimatu innych państw bałtyckich. Dzięki morskiemu powietrzu niebo zwykle jest zachmurzone. Częste odwilże oraz deszcze występują przez cały rok. Warunki pogodowe są zmienne, kształtuje je bowiem wpływ północnego Atlantyku, Morza Bałtyckiego oraz kontynentu Eurazji.

Wiosną i latem chłodna morska bryza powoduje, że średnia temperatura wody wynosi ok. 17o C. Jesienią i zimą natomiast ok. 5o C.

Najniższą temperaturę w Estonii, -43oC, zanotowano w 1940 r., w miejscowości Jõgeva.

Najwyższą temperaturę w Estonii,+36.5oC, zanotowano w sierpniu 1992 r., w Võru.

318 m. n.p.m. mierzy najwyższe wzniesienie Estonii, Suur Munamägi (Wzgórze Wielkiego Jaja), będące jednocześnie najwyższą górą w państwach bałtyckich.

Narodowym kamieniem Estonii jest wapień. Z niego zbudowane są strome klify Zatoki Fińskiej, opadające w głąb morza nawet do 50 metrów. Nigdzie więcej linia brzegowa Bałtyku nie ma tak potężnych urwisk wapiennych.


LASY, ŁĄKI, JEZIORA I BAGNA

LASY pokrywają połowę powierzchni Estonii. Najpopularniejszymi gatunkami drzew są świerki, sosny oraz brzozy. Lasy zamieszkiwane są również przez dziką zwierzynę. Do najpopularniejszych gatunków zalicza się: sarny (30 tys. sztuk), dziki (11 tys. szt.), bobry (10 tys. szt.) oraz łosie (9,200 szt.), rysie (1000 szt.), niedźwiedzie (600 szt.) i wilki (200 szt.).

Estonia, Szwecja i Finlandia są państwami, w których procent powierzchni lasów jest największy.  Produkcja drewna jest istotnym elementem funkcjonowania ekonomii.

Jedna trzecia lasów estońskich znajduje się pod ochroną. Pod ścisłą ochroną natomiast są lasy pierwotne, które w innych częściach Europy już wyginęły. Przykładem są lasy dziewicze w Järvselja w Tartu oraz Poruni w Ida Virumaa. 

Ze względu na bogactwo fauny i flory, coraz więcej turystów przemierza szlaki estońskich ŁĄK. Cechą charakterystyczną jest wysoki stopień lesistości. Na metr kwadratowy przypadają 74 gatunki rzadkich roślin i zwierząt. W przeszłości podobne zjawisko obserwowano również w Szwecji i Finlandii. Obecnie zalesione łąki można zobaczyć już tylko w Estonii. 

Estonia jest kraina tysiąca JEZIOR. Największymi są Võrtsjärv oraz Peipsi (czwarte pod względem czystości w Europie). Najwięcej jezior jest na południu kraju. Większe jeziora, takie jak Peipsi czy Võrtsjärv, są bardzo dobrze zarybione. W jeziorze Peipsi występuje niezwykle rzadki gatunek białoryba. Natomiast Võrtsjärv znane jest przede wszystkim ze znakomitych węgorzy oraz okoni.

Estonia jest również krajem wielu rzek, przy czym tylko dziesięć z nich osiąga długość ponad stu kilometrów. Najważniejszymi rzekami są Pärnu oraz Emajõgi. 

Około jednej piątej powierzchni kraju zajmują BAGNA i MOKRADŁA. Najwięcej obszarów wodno – błotnych znajduje się w centralnej i wschodniej części kraju. Najczęściej odwiedzanym mokradłem znajdujący się na terenie Parku Soomaa, na wschodzie. Warstwy torfu osiągają nawet grubość siedmiu metrów. Ze względu na bioróżnorodność, mokradła w Estonii objęte są ochroną.

W Estonii jest ponad 1500 WYSP. Największą z nich jest Saaremaa (2.900 km2), następnie Hiiuma, Muhu oraz Vormsi. Ze względu na specyficzne wybrzeże, dwa razy do roku – wiosną i jesienią – na estońskie wyspy emigruje tysiące ptaków. Wiele gatunków znajduje się pod ścisłą ochroną.

Łagodny, morski klimat sprawia, że Saaremaa jest wyspą, na której żyje ogromny odsetek zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.estonica.org 

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee