Eesti English
Polski
Estonia » Historia »

Historia

15.04.2005

Pierwsi osadnicy pojawili się już 11 tysięcy lat temu.

W XII wieku obszar bałtycki znajdował się pod panowaniem germańskim. W XIII wieku na skutek prowadzonych krucjat duńskich oraz niemieckich Estonia przyjęła chrześcijaństwo.

W XIV wieku  kraje bałtyckie wstąpiły do Unii Hanzeatyckiej. Dzięki temu, kilkanaście miast estońskich, wliczając Tallin, stanowiły jeden z głównych ośrodków handlowych.

Od pierwszej połowy XVI wieku rozpoczął się okres Reformacji.

Druga połowa XVII wieku – od 1558r. o tereny Estonii walczyły ze sobą: Szwecja, Rosja, Rzeczpospolita oraz Dania.

Aż do początku XVIII wieku Estonia pozostała pod wpływem Szwecji, stając się potęgą militarną.

W 1632r. szwedzki król Gustaw II założył pierwszy uniwersytet w Estonii,
w Tartu.

W wyniku Wojny Północnej w 1721r. część Estonii znalazła się pod panowaniem Rosji. Estonia stała się „oknem na Europę” cara Piotra Wielkiego. 

W XIX wieku rozpoczął się proces rozbudzania świadomości narodowej w Europie.
W 1862r. opublikowano epos narodowy „Kalevipoeg”.

24 lutego 1918r.  utworzona została Republika Estonii. Jednak dopiero na przełomie 1918/19r., podczas Wojny Wyzwoleńczej, Estonia odzyska całkowicie niepodległość. Wojna zakończyła się podpisaniem traktatu ze Związkiem Radzieckim, który przychylił się do wszystkich żądań Estonii.

Do 1939r.  Estonia nawiązała szereg stosunków dyplomatycznych z państwami europejskimi zapewniając sobie wysoką pozycję na arenie międzynarodowej.

W 1939r.,  w wyniku Paktu Ribbentrop – Mołotow Estonia utraciła niepodległość.  Dwa lata później stała się częścią Niemiec.

W 1944r. Estonię wcielono do Związku Radzieckiego. Znaczna część ludności emigrowała za granicę. Wielu zostało aresztowanych oraz zesłanych na Syberię.
Ci, którzy pozostali przystosowali się do nowej rzeczywistości.

Koniec XX wieku przyniósł odwilż. W wyniku Śpiewającej Rewolucji w 1988 roku,  Estonia ponownie odzyskała niepodległość.

Od 1991r. jest suwerenną Republiką Estonii.

29 marca 2004r.  Estonia weszła do NATO

Od 1 maja 2004r.  Republika Estonii jest członkiem Unii Europejskiej.

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee