Eesti English
Polski
Estonia »

Podstawowe informacje

04.06.2012

Oficjalna nazwa: Republika Estonii
Nazwa skrócona: Estonia
Święto narodowe: Dzień Niepodległości, 24 lutego

W tym dniu Estonia ogłosiła niepodległość w 1918 r.
Estonia została krajem członkowskim NATO 29 marca 2004 roku.  

Estonia wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.


GEOGRAFIA

Powierzchnia: 45 227 km2

Granice:

Ogólna długość – 1450,2 km; w tym granica morska – 768,6 km oraz granica lądowa – 681,6 km.

Odległości z Tallina do:

  • Helsinek 85 km
  • Rygi 310 km
  • St. Petersburga 350 km
  • Sztokholmu 375 km 

Klimat: wilgotny umiarkowany

Liczba wysp: 1521. Największe to Saaremaa, Hiiuma i Muhu.
Estonia jest zielonym krajem, lasy pokrywają 55% kraju.

Estonia jest krajem tysiąca jezior, największe z nich to Peipsi (Pejpus) oraz Võrtsjärv. 

Najwyższe wzniesienie: Suur Munamägi (318 m)
Średnia temperatura: (w ciągu dnia, EMHI) -2,0ºC zimą (w lutym może spadać do -20ºC) oraz +19,4ºC latem (zazwyczaj w lipcu może wzrastać do +30ºC). 


POPULACJA

Ostatni oficjalny spis powszechny miał miejsce w 2000 r.
Populacja: 1,340 milion (źródło: Rejestr Populacji)
Gęstość zaludnienia: 31 mieszkańców na kilometr kwadratowy
Proporcja populacji miejskiej (2010): 69%
Proporcja populacji wiejskiej (2010): 31%
Wskaźnik urodzeń w 2009 roku wyniósł 11,7 na 1000 mieszkańców.
Wskaźnik śmiertelności – 12,0 na 1000 mieszkańców.

Największe grupy etniczne: Estończycy – 69%, Rosjanie – 26%, Ukraińcy – 2%, Białorusini – 1%, Finowie – 1%.


GŁÓWNE MIASTA

Stolicą Estonii jest Tallin (liczba mieszkańców - 400 tysięcy lub 29,8% całej populacji).

Pozostałe duże miasta i liczba ludności (w tysiącach):

  • Tartu – 103 300
  • Narva – 65 900
  • Kohtla-Järve – 44 500
  • Pärnu – 44 000


WALUTA

Od 1 stycznia 2011 roku walutą Estonii jest euro.


SYSTEM PODATKOWY

21% podatek liniowy, reinwestowany zysk od przedsiębiorstw jest zwolniony z podatku; 20% VAT.


EDUKACJA

Obowiązek szkolny w Estonii zaczyna się w wieku 7 lat i trwa do momentu ukończenia edukacji podstawowej, która zawiera się w klasach 1-9, lub do ukończenia 17 roku życia. Edukacja podstawowa jest finansowana przez budżet państwa i przez samorząd lokalny.


JĘZYK

Oficjalnym językiem w Estonii jest estoński, należący do rodziny ugrofińskiej. Jest blisko spokrewniony z fińskim. Fiński, angielski, rosyjski oraz niemiecki są również powszechnie używane.


RELIGIA

Od ruchu reformatorskiego w XVI wieku Kościół Luterański odgrywa wiodącą rolę w Estonii. Inne aktywne kościoły to: greckokatolicki, prawosławny, Kościół baptystów, metodystyczny i rzymskokatolicki.


PAŃSTWO

Typ państwa: demokracja parlamentarna.

Konstytucja Estonii weszła w życie w 1922 r. i pod wieloma względami stanowi zestawienie aspektów wcześniejszych konstytucji Estonii. Stanowi ona kontynuację demokratycznego ducha Konstytucji z roku 1922 z dodanymi mechanizmami, utrzymującymi równowagę władzy państwowej.

Głowa państwa: Prezydent wybierany przez parlament lub zgromadzenie wyborcze. Kadencja: 5 lat. Obecny Prezydent: Toomas Hendrik Ilves, wybrany na drugą kadencję przez Parlament 29 sierpnia 2011 roku. Następne wybory: jesień 2016 r.

Prezydent pełni głównie funkcje reprezentacyjne, chociaż nadal w wielu aspektach posiada władzę wykonawczą. Prezydent może zawetować parlamentarny projekt ustawy i odesłać go do poprawki. Jego podpis jest wymagany przy mianowaniu ministrów rządu. Jest także upoważniony do przedstawienia parlamentowi nazwisk kilku wysokich urzędników. Prezydent jest również naczelnym dowódcą sił zbrojnych.

Władza ustawodawcza: Riigikogu. Jednoizbowy parlament liczący 101 członków. Kadencja: 4 lata. Ostatnie wybory do dwunastego Riigikogu: marzec 2011 r.

Władza wykonawcza jest sprawowana przez Rząd, którym kieruje Premier (obecnie Andrus Ansip z Partii Reform). Parlament jest upoważniony do mianowania i odwoływania Premiera. Jako przeciwwaga Rząd może zdymisjonować parlament za zgodą Prezydenta i ogłosić nowe wybory, jeśli parlament nie ma zaufania do Rządu.

Najwyższa władza sądownicza: Sąd Najwyższy

System sądowniczy jest podzielony na trzy poziomy: sądy pierwszej instancji (sądy okręgowe i miejskie oraz administracyjne), sądy apelacyjne (obwody sądowe) i Sąd Najwyższy, który funkcjonuje też jako sąd konstytucyjny.

System prawny jest oparty przede wszystkim na modelu niemieckim, szczególnie w obrębie prawa cywilnego. Sądy są niezawisłe, sędziowie powoływani na całe życie i nie mogą sprawować żadnych innych urzędów z wyboru czy z mianowania.

Estoński system prawny podlega prawu międzynarodowemu, jak również prawu Unii Europejskiej. Wskutek tego, ogólne zasady i normy prawa międzynarodowego oraz bezpośrednio stosowane reguły prawa unijnego stanowią integralną część państwowego systemu prawnego.


INNE INSTYTUCJE

Konstytucja stanowi o działalności banku narodowego, niezależnego od Rządu, który działa jako bank emisyjny. Konstytucja stanowi także o działalności Kanclerza Sprawiedliwości, którego zadaniem jest także być Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Trzecim stanowionym przez Konstytucję urzędem jest Audytor Generalny. Dyrektor banku centralnego Eesti Pank, Kanclerz Sprawiedliwości i Audytor Generalny są mianowani przez parlament z polecenia Prezydenta, ale pod względem swoich funkcji są niezależnymi urzędnikami rządowymi i nie mogą być odwołani przez parlament przed końcem pełnej kadencji.

Konstytucja stanowi o dwóch dalszych rodzajach rządu o wysokim stopniu autonomii – samorządach lokalnych oraz kulturalnych samorządach mniejszości etnicznych.

Podział administracyjny: 15 okręgów, 194 obszary wiejskie oraz 33 miast.

System wyborczy: ordynacja proporcjonalna. Powszechne prawo wyborcze przysługuje obywatelom estońskim od 18. roku życia. Wybory lokalne: Kadencja: 4 lata. Wszyscy stali mieszkańcy od 18. roku życia bez względu na obywatelstwo są uprawnieni do gw wyborach lokalnych. ostatnie wybory do władz lokalnych miały miejsce 18 padziernika 2099 roku. Następne wybory lokalne: padziernik 2013 r.

Czytaj więcej o Estonii w Wikipedii

TopBack

© Ambasada Estonii w Warszawie Karwińska 1, 02 - 639 Warszawa, Polska tel. (48 22) 88 11 810, e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee