Eesti
English Polski

Euroopa Parlamendi valimised

07.04.2014

25. mail 2014 toimuvad Eestis Euroopa Parlamendi valimised.

Kõigil hääleõiguslikel Eesti kodanikel, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks on õigus hääletada ka välisriigis.

 

Kõige hõlpsam viis välisriigis valida on iseseisev elektrooniline hääletamine.

Selleks peab olemas olema Eesti ID-kaart (või mobiil-ID) koos kehtivate sertifikaatide ja PIN-koodidega ning ligipääs kaardilugeja ja internetiühendusega arvutile.  Elektrooniline hääletamine toimub ajavahemikul 15. maist kuni 21. maini 2014.  Elektroonilise hääletamise kohta saab lugeda lisaks http://www.vvk.ee/valijale/e-haaletamine/

 

Lisaks on võimalus hääletamiseks tulla kohale
Eesti Vabariigi Suursaatkonda Varssavis

(ul. Karwińska 1, 02-639 Varssavi) järgmistel päevadel:

Pühapäeval 11.05.2014 kell 10.00-13.00

Esmaspäeval 12.05.2013 kell 13.00-16.00

Saatkonnas hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.  Juhul kui olete varem hääletanud ja selle kaudu nimekirja kantud, piisab ka välisriigi isikut tõendavast dokumendist. Kui te pole varem valimistel osalenud, siis on kindlasti vajalik Eesti isikut tõendav dokument.

 

Samuti on võimalik hääletada kirja teel. Hääletada saavad nii välismaal alaliselt elavad kui ka ajutiselt viibivad kodanikud. Selleks tuleb täita lisatud taotlus.

Taotlusele tuleb märkida elukoht vastavalt Eesti rahvastikuregistrile esitatud andmetele. Seejärel tuleb taotlus saata suursaatkonda Varssavis hiljemalt 25. aprilliks.

Alaliselt välisriigis elav valija peab kirja teel hääletades lisama hääletamistaotlusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ja märkima taotlusele välisriigis asuva elukoha aadressi.

Saatkonda saabunud taotluse alusel saadetakse hääletajale hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide nimekiri.

Hääletamissedelile tuleb selleks ettenähtud kohta kirjutada ühe kandidaadi registreerimisnumber, kelle poolt hääletatakse.  Seejärel tuleb panna täidetud sedel väiksemasse (nn sisemisse) saatkonna poolt saadetud ümbrikusse. Väike ümbrik pannakse omakorda suuremasse (nn välimisse) ümbrikku, mis valijale saadeti. Välimisele ümbrikule kirjutatakse oma nimi ja isikukood. Seejärel tuleb saata täidetud hääletamissedel posti teel Eesti Vabariigi Suursaatkonda Varssavis. Ümbrikes olev sedel peab olema laekunud saatkonda 13. maiks 2014.

 

Sama korra kohaselt saavad kirjalikult hääletada ka valijad, kelle alaline elukoht on Eestis, kuid kes viibivad ajutiselt välisriigis.  Nendel valijatel on samuti õigus soovi korral esitada saatkonnale kirja teel hääletamise taotlus ja neile saadetakse hääletamissedel, ümbrikud ja kandidaatide nimekiri.

Hääletamissedeli täitmine ja saatkonda saatmine toimub sarnaselt alaliselt välisriigis elavatele valijatele, kuid lisaks oma nimele ja isikukoodile tuleb ajutiselt välisriigis viibival valijal kirjutada välimisele ümbrikule oma rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress Eestis seisuga 30 päeva enne valimispäeva.

 

Lisaküsimustega palume pöörduda Eesti Suursaatkonda Varssavis telefonil 22 8811810,

e-posti teel Embassy.Varssavi@mfa.ee või kirja teel aadressil Ambasada Estonii, ul. Karwińska 1, 02-639 Warszawa.

Üldinfo saamiseks võib küsimustega pöörduda valimiskomisjoni poole e-posti teel: info@vvk.ee

EP valimised

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee