Eesti
English Polski

Eesti uus suursaadik Poolas andis üle volikirjad

06.09.2013

Neljapäeval, 5. septembril andis Eesti uus suursaadik Poolas Eerik Marmei Varssavis president Bronisław Komorowskile üle oma volikirja.

Volikirjade üleandmise tseremooniale järgnenud jutuajamisel rääkisid suursaadik Marmei ja president Komorowski kahe riigi suhetest, regionaalsetest arengutest, koostööst NATOs ja Euroopa Liidus ning küberkoostööst.

Suursaadik Marmei tänas Poolat aktiivse osalemise eest Balti õhuturbes, kollektiivkaitse tugevdamisel regioonis ja kahepoolse kaitsealase koostöö tõhustamisel. „Poola on Eestile strateegiliselt tähtis, vastutustundlik ja usaldusväärne liitlane ning ta jagab meiega sarnaseid vaateid NATOs, Euroopa Liidus ning regionaalse koostöö arendamisel,” rõhutas suursaadik.

President Komorowski tõi esile kahe riigi vahelist lähedast ja sügavat sidet erinevates valdkondades ning rõhutas tihedama koostöö vajadust, et kaasata Ukraina ja teised Euroopa Liidu idapartnerluse riigid strateegilisse koostöösse ELiga. Kohtumisel arutati edasise koostöö võimalusi Läänemere riikide, aga samuti kaheksa Põhja- ja Balti riigi ning nelja Visegradi gruppi kuuluva riigi – Poola, Tšehhi, Slovakkia ja Ungari – vahel, samuti rõhutati vajadust jõuliselt edendada Rail Balticu ning ühiste energiaprojektide arendamist.

President Komorowski hindas kohtumisel kõrgelt Eesti küberkaitse alast tegevust ja pidas vajalikuks selle teemaga tõhusamalt tegeleda. Suursaadik Marmei andis kohtumisel edasi president Toomas Hendrik Ilvese ja Eesti valitsuse tervitused Poola riigipeale.

Eerik Marmei on sündinud 6. mail 1970. aastal Tartus. 1988. aastal lõpetas ta Miina Härma Gümnaasiumi, 1993. aastal Tartu Ülikooli filosoofia teaduskonna ajaloo eriala ja 1996. aastal omandas ta magistrikraadi rahvusvaheliste suhete alal Notre Dame’i Ülikoolis Ameerika Ühendriikides.

Eerik Marmei töötab välisministeeriumis alates 1993. aastast. Ta on töötanud välisministeeriumi poliitikaosakonnas USA lauaülemana,  rahvusvaheliste organisatsioonide ja julgeolekubüroo direktorina ning Eesti esinduses NATO juures aastatel 1998-2000.  Aastatel 2000-2003 töötas ta Eesti saatkonnas Washingtonis ning 2005-2008 Eesti saatkonnas Londonis.

2008-2010 oli Marmei kaitseministeeriumi NATO ja EL osakonna juhataja ning alates 2010. aastast välisministeeriumi poliitikaosakonna julgeolekupoliitika ja relvastuskontrolli büroo direktor.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee