Eesti
English Polski

Eesti välisminister Paet ja Poola välisminister Sikorski allkirjastasid viisaesindusleppe

20.01.2010

Välisminister Urmas Paet allkirjastas täna Varssavis oma Poola kolleegi Radosław Sikorskiga Eesti-Poola viisaesinduslepingu.

Viisaesinduslepingu kohaselt hakkab Poola esindama Eestit viisade väljastamisel Põhja-Koreas, Turkmenistanis, Etioopias ja Kolumbias, Eesti hakkab Poolat esindama Pihkvas. „Viisaesinduslepingud aitavad Schengeni piirkonna riikidel olla maailmas võimalikult laialt esindatud. Eesti välisesinduste võrk on piiratud ja selline koostöö aitab Eesti viisat saada ka riikides, kus meil oma saatkonda ei ole,“ selgitas Paet.

Paet tutvustas Sikorskile ning Poola Seimi asespiikrile Jerzy Smajdzinskile Eesti samme euroga liitumiseks ja riigieelarve tasakaalustamiseks. Poola kolleegid tunnustasid Eesti edukat tegevust euro liitumiskriteeriumite täitmisel. Ka tutvustas Paet Sikorskile Eesti kandidatuuri Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste IT-süsteemide agentuuri asukohamaaks ning kutsus üles Poolat Eesti kandidatuuri toetama. Kõneldes Eesti-Poola kahepoolsetest suhete arengust rõhutas Paet ka peatse Tallinna-Varssavi lennuliini avamise olulisust.

Eesti välisminister tänas Poola välisministrit mais algava juba kolmanda rotatsiooniperioodi eest Balti riikide õhuturbes, milles Poola osaleb. „Ka teeb Poola Eestiga tänuväärset koostööd Balti Kaitsekolledžis ning meie vaated langevad kokku NATO uue strateegilise kontseptsiooni osas,“ lisas Paet. Paeti sõnul on oluline ka Poola liitumine Tallinnas asuva NATO küberkaitsekeskusega.
Paet rõhutas kohtumisel Poola välisministri Radosław Sikorskiga Eesti toetust holokausti ohvritele. „Eesti on hukka mõistnud kõik inimsusevastased kuriteod, holokausti nende seas. Need õudused ei tohi enam kunagi korduda,“ rõhutas ta. Paet teatas, et Eesti vastas Poola üleskutsele ja tegi 20 000 euro suuruse annetuse Auschwitz-Birkenau Fondile.

Paeti ja Sikorski kohtumisel oli juttu ka Idapartnerluse programmi kiiremast sisuga täitmisest. „Töötame koos selle nimel, et Euroopa Liit oleks järjest avatum Gruusiale, Ukrainale, Moldovale ja teistele Idapartnerluse riikidele,“ sõnas Paet. „Eesti on valmis asutama Idapartnerluse koolituskeskuse.“

Energiajulgeoleku suurendamisel on Paeti sõnul oluline Balti riikide elektrivõrkude ühendamine Poola omadega, et lõpetada olukord, kus Balti riigid asuvad piiratud ühenduste tõttu nn energiasaarel.


VÄLISMINISTEERIUMI PRESSITALITUS
637 7654
521 3085
pressitalitus@mfa.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee