Eesti
English Polski

Sõrmejälgede võtmine passi taotlemisel

01.06.2009

Alates 29. juunist 2009 hakatakse kõikidelt Eesti kodaniku passi taotlejatelt võtma dokumendi taotluse esitamisel sõrmejälgi. Sõrmejälgede võtmine on kohustuslik alates 6-ndast eluaastast (alla 6-aastastelt lastelt sõrmejälgi ei võeta). Välisriikides võetakse passitaotlusi ja sõrmejälgi vaid Eesti välisesindustes. Aukonsulite juures ei ole võimalik esitada passitaotlusi ega anda sõrmejälgi.

Juhime tähelepanu, et alates 29. juunist k.a saab korduvpassi posti teel taotleda vaid alla 6-aastastele lastele. Korduvpassi saab posti teel taotleda ka juhul, kui eelnevalt väljastatud sõrmejäljekujutisega passi väljastamisest on möödunud vähem kui 2 aastat.

Kui soovite taotleda omale uut korduvpassi enne passis sõrmejäljekujutise kasutuselevõtmist (passi kehtivuse lõpuni on jäänud vaid paar kuud vms põhjusel), saate posti teel taotlusi esitada veel kuni 28. juunini 2009 (hilisema postitempli kuupäeva kandva taotluse korral tuleb sõrmejälgede hõivamiseks isiklikult kohale minna kas Eesti välisesindusse või Kodakondsus- ja Migratsiooniameti büroodesse Eestis).

Täiendavat teavet sõrmejälgede hõivamise, nende kasutamise ja muude küsimuste kohta saab Kodakondsus- ja Migratsiooniameti kodulehelt.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee