Eesti
English Polski
Infot Poola kohta » Reisimine Poolas »

Poola - Travel Info

28.08.2015

TÄHELEPANUKS

Kui jälgida üldiseid turvalisuse reegleid, on Poolas reisimine tavaliselt ohutu. Suurema ettevaatlikkusega tuleks suhtuda Poola liiklusnõuetesse, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

  • Hoia raha ja dokumente turvalises kohas;
  • Ole valvas kaasavõetud asjade suhtes;
  • Poolas võib sõidukeid juhtida 0,2 promillise joobega.

Liiklus
Teistes EL liikmesriikides väljastatud juhiload on Poola poolt tunnustatud ja kehtivad.
Ebakaines olekus auto juhtimine on karistatav kriminaalkorras rahatrahviga, mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmisega Poola territooriumil ja/või arestiga kuni 48 tunniks.
Ettevaatust! Poolas on uute luksusautode suhtes ette tulnud organiseeritud autorööve. Skeem on järgmine: peale kerget otsasõitu kui ohver tuleb auto kahjustusi kindlaks tegema, lükatakse ta pikali ja autoga sõidetakse minema. Kahtluse korral soovitatakse autost mitte välja tulla ja helistada kohe politseisse telefonil 112 või 997.
Naelkummid on Poolas keelatud, karistuseks määratakse rahatrahv ja rehvid tuleb koheselt sobivate vastu välja vahetada.

ViaToll - elektrooniline teemaksu kogumise süsteem
01. juulist 2011 võeti kasutusele ViaToll elektrooniline teemaksusüsteem, mis kohustab Poola maksulisel teel liikuvat üle 3,5 t kaaluvat sõidukit, autorongi või bussi, kus on 9 või rohkem kohta, olenemata selle maksimaalselt suurimast lubatud kogukaalust, maksma teekasutusmaksu elektrooniliselt.
Informatsioon ja registreerimine viaToll kodulehel, samuti töötab infotelefon: +48 22 521 10 10.

Trahv ViaTolliga maksustatud teedel sõitmise eest tuleb tasuda autojuhil, mitte firmal, kus ta töötab. Trahv ilma vastava seadmeta on 3000 PLN (u 750 EUR) ja valesti seadistatud maksumäära sisestamisel 1500 PLN (u 375 EUR). ViaTolli kasutamist jälgivad teetranspordiametnikud ja trahvid saab tasuda kohapeal sularahas.

Arstiabi
Eesti Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat arstiabi võrdsetele tingimustel selles riigis elavate kindlustatud inimestega. Selleks tuleb taotleda Haigekassast Euroopa ravikindlustuskaart. Vajaminev arstiabi ei ole siiski tasuta - maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa tariifide järgi. Transport Eestisse tuleb samuti ise tasuda, mistõttu soovitame lisaks Euroopa ravikindlustuskaardile sõlmida ka reisikindlustuse võimalike kulude katmiseks.

Rahavahetus
Eurosid vahetatakse kõikides valuutavahetuspunktides ja samuti on laialdaselt levinud pangakaartide kasutamine.

JUHUL KUI:
Isiklikud asjad kaovad /varastatakse
- pöördu kohe politsei poole. Vajadusel tühista oma panga- ja krediitkaardid.

Kui kaob /varastatakse reisidokument - pöördu koheselt saatkonna (Varssavis) või aukonsuli poole (Szczecinis, Poznanis, Krakovis). Ajutise reisidokumendi saamiseks tuleb täita ankeet ja esitada 2 värvifotot.

Kui kaob /varastatakse raha - võta koheselt ühendust sõprade, tuttavatega, kes saavad teha ülekande Western Unioni või Välisministeeriumi hädaabi arve vahendusel.

Kui politsei kinni peab - politseil on õigus isik 48-72 tunniks asjaolude selgitamiseks kinni pidada. Kuna Poolas eesti keele vannutatud tõlke pole, toimub ülekuulamine üldjuhul mõnes muus isikule kõige enam arusaadavas keeles. Süüdistuse esitamisel tuleb isikul esitada põhjendatud avaldus Poola prokuratuurile riikliku kaitsja saamiseks. Kui isik või tema lähedased soovivad ise kohapealt advokaati palgata soovitame ühendust võtta Poola advokatuuriga või kontakteeruda inglise keelt valdavate advokaatidega Varssavis.

Tasub meeles pidada, et konsul ei saa isikut kinnipidamiskohast vabastada või teda kohtus kaitsta! Küll aga vastava soovi korral isikut külastada või paluda õiguskaitseorganitelt informatsiooni, et selgitada, kas kinnipeetuga seotud protsessid toimuvad vastavalt kehtivale õiguskorrale.

Tähtsamad hädaabitelefonid:

112 ja 997 – politsei; 022 603 65 55 – politsei lauatelefon
999 – kiirabi
998 – tuletõrje
913 – infotelefon
986 – munitsipaalpolitsei

Kasulikud lingid:
Poola Liiklusohutusamet (PDF)
Poola ametlik reisiinfo
Suurbritannia saatkond Varssavis, üldinfo Varssavi ja Poola külastajatele
Poola politsei

KUI VAJAD VÄLISRIIGIS ABI

Sõltuvalt juhtunust on paljudes olukordades abiks perekond, sõber, lennufirma, reisikorraldaja, tööandja või reisikindlustusfirma.
Konsulaarabi saab Eesti Vabariigi Saatkonnast või Eesti Aukonsulaatidest Poolas.
Hädaolukorras saab konsulteerida Välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 6377 000 või +372 53 01 9999 (24h).

RIIKI SISENEMISE TINGIMUSED

Juhime tähelepanu sellele, et  Poolal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike  koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium reisiinfo õigsuse ega selle kasutamisest tekkida võiva kahju eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

POOLA SUURSAATKOND TALLINNAS
Suursaadik T.E. Hr. Robert Filipczak
Suur-Karja 1
10140 Tallinn
(372) 627 8201, 627 8208, 627 8211 (konsulaar- ja viisaküsimused)
(372) 644 5221

Tallinn.amb.rk@msz.gov.pl (konsulaar- ja viisaküsimused)

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i  (TIM), kus  reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Välisministeeriumile edastatud andmetel on Eesti kodanikule Poola reisimine viisavaba. Sisenemiseks sobivad nii Eesti pass kui isikutunnistus (ID-kaart), mis peavad kehtima kogu plaanitava reisi vältel.
Juhul, kui Eesti kodanik soovib Poola elama, tööle või õppima asuda peab taotlema endale EL elamisõiguse Poolas. Taotlus tuleb esitada elukohajärgsesse vojevoodkonda (Urząd Wojewódzki).

Täpne info Poola sisenemise ja viibimise tingimustest ja enda viibimise legaliseerimiseks Välismaalaste ameti kodulehel.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee