Eesti
English Polski
Konsulaarinfo » Kodanike registreerimine »

Eesti kodaniku lühiajalise välisriigis viibimise registreerimine

19.09.2014

NB! Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimise kohta leiate teavet siit.

Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 " Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid".

Välismaalane on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise eesmärgiks on tagada konsulaarkaitse ja –abi Eesti kodanikule või välismaalasele, kes viibib välisriigis turistina. Vajaliku informatsiooni saamise ning konsulaarkaitse ja –abi parema organiseerimise üheks tähtsamaks eeltingimuseks on isiku vabatahtlikult antud teave oma võimalikust asukohast. Selleks soovitab Välisministeeriumi konsulaarosakond kodanikul või välismaalasel end registreerida ehk anda teavet enda viibimise kestusest ja asukohast välisriigis.

Lühiajaline välisriigis viibimise registreerimine on kindlasti soovitatav, kui reisitakse riiki, kus Eestil puudub välisesindus. Registreerimisel esitatud teavet kasutatakse juhtudel, mil piirkonnas on tekkinud kriisiolukord või on kodaniku või välismaalasega juhtunud midagi, mis muudab vajalikuks konsulaarabi korraldamise.

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimine on kasulik, sest see:

 • võimaldab võtta ühendust juhul, kui Eesti kodaniku või välismaalasega on välisriigis juhtunud õnnetus või kui ta on langenud kuriteo ohvriks;
 • võimaldab Eesti kodaniku või välismaalasega kontakteeruda siis, kui on põhjust karta tõsist ohtu isiku elule või tervisele;
 • võimaldab vajadusel võtta ühendust lähedastega või vahendada operatiivselt asjakohast informatsiooni.

Konsulaarametnik või aukonsul registreerib konsulaarpiirkonnas viibiva või sinna saabuda plaaniva Eesti kodaniku või välismaalase tema taotlusel. Välisministeerium registreerib ükskõik millisesse riiki suunduva ja ükskõik millises riigis viibiva Eesti kodaniku või välismaalase.

Taotluse esitamine

Lühiajalise välisriigis viibimise registreerimise taotluse (PDF) (14.12 KB, PDF) saab esitada Eesti välisesindusele, aukonsulile või Välisministeeriumile:

 • interneti teel aadressil https://secure.vm.ee/reisi-registreerimine/
 • läbi mobiilirakenduse REISI TARGALT
 • posti teel Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Islandi väljak 1, Tallinn 15049);
 • posti teel Eesti välisesindusele või Eesti aukonsulile;
 • faksi teel Välisministeeriumi numbril (+372) 6 377 454 või välisesinduse või aukonsuli büroo numbril;
 • e-posti teel Eesti välisesindusele või aukonsulile;
 • isiklikult Välisministeeriumi konsulaarosakonda (Lauteri tn 2, Tallinn) tööpäeviti kell 9.00-17.00 või Eesti välisesindusele või aukonsulile.

Taotluse menetlemine

Taotlus võetakse menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti, faksi või e-posti teel esitatud taotlus võetakse menetlusse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast selle saabumist. Aukonsulile esitatud taotlus edastatakse viivitamatult Välisministeeriumi konsulaarosakonda, kes kannab taotlusel olevad andmed konsulaarametniku ametitoimingute registrisse.

Päringute esitamine ja neile vastamine

Päringud toimingute kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn, faksile 6 377 454 või e-posti aadressil: konsul@mfa.ee

Kaebused

Kaebused konsulaarosakonna tegevuse või Eesti välisesinduse või Eesti aukonsuli tegevuse kohta palume esitada kirjalikult aadressil Islandi väljak 1, 15049 Tallinn või e-posti aadressil konsul@mfa.ee

 • helistades Välisministeeriumi konsulaarosakonda telefonil 6 377 440;
 • pöördudes Eesti välisesindusse;
 • lugedes Välisministeeriumi kodulehekülge aadressil http://www.vm.ee.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee