Eesti
English Polski
Konsulaarinfo » Eesti viisa »

Nende riikide nimekiri, kelle kodanikud vajavad lennujaama transiitviisat

24.03.2011

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 810/2009

13. juuli 2009,
millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri
(viisaeeskiri)

IV LISA

ÜHINE NIMEKIRI MÄÄRUSE (EÜ) NR 539/2001 I LISAS LOETLETUD KOLMANDATEST RIIKIDEST, KELLE KODANIKELT NÕUTAKSE LENNUJAAMA TRANSIIDIVIISAT LIIKMESRIIKIDE TERRITOORIUMIL ASUVATE LENNUJAAMADE RAHVUSVAHELISTE TRANSIIDIALADE LÄBIMISEL

 • AFGANISTAN
 • BANGLADESH
 • KONGO DEMOKRAATLIK VABARIIK
 • ERITREA
 • ETIOOPIA
 • GHANA
 • IRAAN
 • IRAAK
 • NIGEERIA
 • PAKISTAN
 • SOMAALIA
 • SRI LANKA

V LISA

NIMEKIRI ELAMISLUBADEST, MIS ANNAVAD NENDE OMANIKELE ÕIGUSE LÄBIDA LIIKMESRIIKIDE LENNUJAAMU ILMA LENNUJAAMA TRANSIIDIVIISATA

ANDORRA:

 • Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (ajutine elamis- ja tööluba) (valge). Selline luba antakse hooajatöötajatele; kehtivusaeg sõltub töösuhte kestusest, kuid ei tohi ületada kuute kuud. Luba ei saa pikendada.
 • Tarjeta de estancia y de trabajo (elamis- ja tööluba) (valge). Luba antakse kuueks kuuks ja seda võib aasta võrra pikendada.
 • Tarjeta de estancia (elamisluba) (valge). Luba antakse kuueks kuuks ja seda võib aasta võrra pikendada.
 • Tarjeta temporal de residencia (tähtajaline elamisluba) (roosa). Luba antakse üheks aastaks ja seda võib kahel korral aasta võrra pikendada.
 • Tarjeta ordinaria de residencia (tavaline elamisluba) (kollane). Luba antakse kolmeks aastaks ja seda võib kolme aasta võrra pikendada.– Tarjeta privilegiada de residencia (eri-elamisluba) (roheline). Luba antakse viieks aastaks ja seda võib viie aasta kaupa pikendada.
 • Autorización de residencia (elamisluba) (roheline). Luba antakse üheks aastaks ja seda võib kolme aasta kaupa pikendada.
 • Autorización temporal de residencia y de trabajo (tähtajaline elamis- ja tööluba) (roosa). Luba antakse kaheks aastaks ja seda võib kahe aasta võrra pikendada.
 • Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (tavaline elamis- ja tööluba) (kollane). Luba antakse viieks aastaks.
 • Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (spetsiaalne elamis- ja tööluba) (roheline). Luba antakse kümneks aastaks ja seda võib kümne aasta kaupa pikendada

KANADA:

 • Permanent resident card (alaline elamisluba, plastikkaart).

JAAPAN:

 • Re-entry permit to Japan (Jaapanisse taassisenemise luba).

SAN MARINO:

 • Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) (tavaline elamisluba (tähtajatu)).
 • Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) (spetsiaalne alaline elamisluba (tähtajatu)).
 • Carta d’identità de San Marino (validità illimitata) (San Marino isikutunnistus (tähtajatu)).

AMEERIKA ÜHENDRIIGID:

 • Form I-551 permanent resident card (alaline elamisluba, kehtib kaks kuni kümme aastat).
 • Form I-551 Alien registration receipt card (välismaalase elamisluba, kehtib kaks kuni kümme aastat).
 • Form I-551 Alien registration receipt card (välismaalase elamisluba, tähtajatu).
 • Form I-327 re-entry document (taassisenemise dokument, kehtib kaks aastat – antakse I-551 omanikele).
 • Resident alien card (välismaalasest residendi isikutunnistus kehtivusajaga kaks kuni kümme aastat või tähtajatu. See dokument on piisav üksnes juhul, kui omanik ei ole viibinud väljaspool Ameerika Ühendriike üle ühe aasta.).
 • Permit to re-enter (taassisenemise luba, mille kehtivusaeg on kaks aastat. See dokument on piisav üksnes juhul, kui omanik ei ole viibinud väljaspool Ameerika Ühendriike üle kahe aasta.).
 • Kehtiv alalise elamisloa tempel kehtivas passis (kehtivusaeg üks aasta alates väljaandmise kuupäevast).

 

 

TopBack

© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee