Eesti
English Polski

Kontakt

Karwińska 1
02 - 639 Varssavi
Poola
tel. (48 22) 88 11 810
faks (48 22) 88 11 810“Wi-fi for a bear”

Tähelepanuks autoga Euroopasse sõitjatele!
Seoses juulis toimuvate suurüritustega Poolas, NATO tippkohtumine Varssavis ja Ülemaailmsete Kristlike Noorte päevad Krakowis, kehtestab Poola maismaapiiridel tolli- ja piirikontrolli. Julgeoleku tagamiseks kehtestatav ajutine piiri- ja tollikontroll maismaapiiridel Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia ja Leeduga kehtib ajavahemikul 4.07-2.08.2016.  Sel perioodil tõhustatakse julgeolekumeetmeid ka Poola-siseselt.
Läbi Poola reisivatel inimestel tuleb arvestada dokumendikontrollist tingitud seisakute ja ajakuluga Poola piiripunktides.  Seetõttu soovitab veebikonsul varuda täiendavalt aega, kanda kaasas vajalikke kehtivaid dokumente ja vajadusel kaaluda Euroopas reisimisel alternatiivseid marsruute.

 
© Eesti Suursaatkond Varssavis Karwińska 1, 02 - 639 Varssavi, Poola tel. (48 22) 88 11 810
e-mail: Embassy.Warsaw@mfa.ee